Port w Świnoujściu

Port w Świnoujściu położony jest na wyspach Wolin i Uznam u ujścia rzeki Świny. Port obejmuje akwen rzeki Świna od ujścia aż do basenu Barkowego w Karsiborze (10 kilometr toru wodnego Świnoujście – Szczecin) oraz tereny i akweny przyległe.

Wejście do portu zabezpieczają dwa falochrony: wschodni – o długości 1400 m i zachodni – o długości około 300 m.

Do portu mogą być wprowadzane statki o maksymalnej długości 260,0 m, szerokości 42,0 m i zanurzeniu 13,2 m.

Pływy w Świnoujściu nie występują, ale wahania poziomu wody i prądy wchodzące oraz wychodzące mogą występować nagle – w zależności od kierunku wiatrów i osiągać prędkość do 1,5 węzła.

Podczas zimy, port jest zazwyczaj wolny od lodu. Zalodzenie basenów portowych i redy występuje dopiero po okresach długotrwałych mrozów. W okresach zalodzenia, pomoc lodołamacza udzielana jest na polecenie Kapitana Portu w Szczecinie tylko statkom posiadającym klasę lodową i odpowiednią moc maszyn adekwatną do aktualnej sytuacji lodowej. Restrykcje lodowe z uwzględnieniem wymaganej klasy lodowej i mocy maszyn są podawane w komunikatach meteorologicznych IM i GW oraz przez służbę dyżurną VTS Świnoujście.

Nabrzeża w porcie Świnoujście są wyposażone w nowoczesne urządzenia do przeładunków masowych oraz drobnicy oraz place i magazyny składowe.

Źródło: Urząd Morski w Szczecinie (http://ms.ums.gov.pl/pl/Karty/swinoujscie/port.php)